اهداف

اهداف شرکت نوین ابزار خانه

اهداف کلی از تولید محصولات شرکت نوین ابزار خانه به شرح زیر می باشد:

  • عایق کاری و حفظ منابع ملی کشور

  • صنعتی سازی و سریع سازی ساختمان

  • سبک سازی و جلوگیری از خسارات زلزله

  • حفظ محیط زیست با کاهش پرتی مصالح ساختمانی

  • زیبا سازی محیط زندگی شهری کشور

  • اشتغال زایی در بخش تولیدی و واحد های فروش واکیپ های اجرایی شرکت نوین ابزار خانه در سطح کشور

error: Content is protected !!